Trang chủ / Biểu mẫu tài liệu

Biểu mẫu tài liệu

1. Sản phẩm: Bảo hiểm PVI Care

Quy tắc bảo hiểm áp dụng: Quy tắc số 883/QĐ-PVIBH ngày 14/08/2015 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Hướng dẫn Download biểu mẫu word:

  • Bước 1: Click vào “Download” từng tài liệu bên dưới
  • Bước 2: Chọn Tệp / Tải xuống / Microsoft word (.doc)

  1. Danh sách Bệnh viện liên kết bảo lãnh – Download
  2. Phòng khám Blacklist (không thuộc phạm vi chi trả) – Download
  3. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Tiếng Việt) – Download
  4. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Tiếng Anh) – Download
  5. Biên bản/Bản tường trình tai nạn – Download
  6. Quy tắc bảo hiểm PVI Care – Download
  7. Brocher giới thiệu sản phẩm chi tiết – Download
  8. Website nộp hồ sơ Claim online: bhcn.pvi.com.vn (Chọn mục: KH – Khai báo tổn thất mới)
5/5 - (1 bình chọn)
Scroll to Top